برچسب واحد پول مجارستان


  • آشنایی با فورینت، واحد پول مجارستان

    آشنایی با فورینت، واحد پول مجارستان

    کشور مجارستان از واحد واحد پول فورینت (forint) استفاده می کند که با علامت FT و کد ایزوی HUF در بازارهای جهانی نمایش داده می شود. فورینت یکای رایج در ک