برچسب واحد پول ویتنام


  • آشنایی با دانگ، واحد پول ویتنام

    آشنایی با دانگ، واحد پول ویتنام

    واحدهای پول بسیاری در دنیا وجود دارند که دانگ نیز یکی از آنهاست. واحد پول دانگ یا دونگ (dong) مربوط به کشور آسیایی ویتنام می باشد که از جمله ارزهای غی