برچسب واردات بی رویه


  • تاثیر قیمت ارز بر ثبات اقتصادی

    تاثیر قیمت ارز بر ثبات اقتصادی

    ثبات اقتصادی چیزی است که اقتصاد هر کشور به آن نیاز دارد و هر همه متخصصین اقتصاد آن را برای کشور لازم می دانند. در چند دهه گذشته تا حدودی این ثبات در ا

  • چرا تراز تجاری کشور منفی شده؟

    چرا تراز تجاری کشور منفی شده؟

    تراز تجاری منفی! چیزی که به تازگی توسط رئیس بانک مرکزی ابراز شد. اما این تراز تجاری چیست که بخواهد منفی شود و این که چرا باید در اقتصاد ما نمره منفی و