برچسب پایه پولی


  • رشد ۱۰ درصدی پایه پولی کشور در سال ۹۶

    رشد ۱۰ درصدی پایه پولی کشور در سال ۹۶

    بنابر گزارش های منتشر شده توسط بانک مرکزی حجم پایه پولی کشور در آذر امسال نسبت به سال گذشته رشد داشته و این رشد به بیشتر از ۱۰ درصد رسیده است و امید ا

  • چه چیزی باعث کاهش رشد پایه پولی شده؟

    چه چیزی باعث کاهش رشد پایه پولی شده؟

    بنابر اخبار اقتصادی منتشر شده حجم پایه پولی کشور در امسال بیشتر شده اما نرخ رشد آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته یعنی در سال گذشته رشد پایه پولی کشور ب