برچسب پنی


  • آشنایی با کرون، واحد پولی سوئد و نروژ

    آشنایی با کرون، واحد پولی سوئد و نروژ

    کرون یکی از واحدهای پولی است که در برخی از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله آن معاملات انجام می شوند. کشورهای سوئد، نروژ، جمهوری چک،

  • آشنایی با واحد پول پوند استرلینگ

    آشنایی با واحد پول پوند استرلینگ

    واحدهای پولی متنوعی در دنیا وجود دارد که تعدای از کشورها از آن برای معاملات استفاده می کنند. یکی از این واحد ها پوند استرلینگ است. پوند استرلینک که خل