برچسب پول مجازی


  • کساد شدن بازار بیت کوین

    کساد شدن بازار بیت کوین

    بیت کوین ارز دیجیتالی که بازار های دیجیتال را احاطه کرده این روزها حال و روز خوبی ندارد و روز به روز از قیمتش کاسته می شود. با کوچکترین اتفاق نرخ بیت

  • چینی ها دست از سر بیت کوین برنمیدارند!

    چینی ها دست از سر بیت کوین برنمیدارند!

    از حال و روز پول مجازی جدیدالورود بین کوین در چین خبرهای جالبی بدست آمده است. استخراج بیت کوین به عنوان ارز مجازی یا ارز دیجیتال در چین همچنان برای چی