برچسب پوند انگلستان


  • چه کشورهایی واحد پول رسمی ندارند؟

    چه کشورهایی واحد پول رسمی ندارند؟

    همه ما با پول و واحد پول آشنایی داریم و میدانیم که هر کشوری برای خود یک واحد پول دارد. اما آیا هر کشوری برای خود واحد پول اختصاصی دارد یا خیر؟ هر کشور

  • آشنایی با واحد پول پوند استرلینگ

    آشنایی با واحد پول پوند استرلینگ

    واحدهای پولی متنوعی در دنیا وجود دارد که تعدای از کشورها از آن برای معاملات استفاده می کنند. یکی از این واحد ها پوند استرلینگ است. پوند استرلینک که خل