برچسب کارشناسان اقتصادی


  • تاثیرنوسانات  نرخ ارز بر اقتصاد کشور

    تاثیرنوسانات نرخ ارز بر اقتصاد کشور

    امروزه یکی از مشکلات اقتصادی دامنگیر کشورمان نوسانات نرخ ارز و بازار است. عارضه ای که در طول چند سال گذشته بازار ارز را دچار شوک‌های سنگین کرده است. ن