برچسب کاهش قیمت یورو


  • شرح حال یورو در این روزها

    شرح حال یورو در این روزها

    در شرح حال یورو در این روزها همین بس که حال روز خوبی ندارد و همچون دلار دوران سخت خود را طی می کند. وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا هم مزیدی بر علت شده تا

  • وضعیت بغرنج منطقه ارزی یورو

    وضعیت بغرنج منطقه ارزی یورو

    اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی دچار تحولات بسیاری در بخش اقتصادی شد و حال حاضر نیز نزدیک به پنج سال است که سیاست های ریاضتی اعضای اتحادیه اروپا شرو