برچسب کاهش نقدینگی


  • چه چیزی باعث کاهش رشد پایه پولی شده؟

    چه چیزی باعث کاهش رشد پایه پولی شده؟

    بنابر اخبار اقتصادی منتشر شده حجم پایه پولی کشور در امسال بیشتر شده اما نرخ رشد آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته یعنی در سال گذشته رشد پایه پولی کشور ب