برچسب کواچا مالاویا


  • آشنایی با واحد پول کواچا

    آشنایی با واحد پول کواچا

    یکی از واحدهای پول غیرمعروف در دنیا واحد پول کواچا می باشد که دو کشور زامبیا (کواچای زامبیا) و مالاویا (کواچا مالاویا) آن را واحد پول رسمی خود انتخاب